Sökportalen för utbytesplatser via Örebro universitet

Hur funkar det?

Alla avtal och utbytesplatser är kopplade till en viss institution. I regel söker du plats via den institution du studerar vid. Det är ämnet som du vill läsa under din tid utomlands som styr vilken institutions plats/er du söker.

Olika utbytesmöjligheter

Inom Norden

Inom Europa

Utanför Europa

Sökbara platser

Antal sökbara platser visas under rubriken 'sökbara platser' i samband med våra två ansökningsomgångar, mitten av oktober till 1 december samt mitten av mars till 2 maj. Övrig tid visas inte sökbara platser.

Bra att veta

  • En del universitet har ett 'Fact sheet' för utbytesstudenter, en sammanfattning av väsentlig information. Dessa hittar du när du klickar på ett specifikt universitet i sökresultatet (fliken Partner universities). Väljer du fliken Detailed information visas inte fältet där fact sheet finns.
  • Sökportalen visas bäst på en dator och i sökmotorn Firefox.

Undervisningsspråk

Det språk som anges för varje partneruniversitet under 'detailed information' är tänkt att ge dig en idé om undervisningsspråket, men var alltid noga med att läs informationen på partneruniversitetets hemsida eller kontakta dem om det behövs.
I de fall det i sökportalen står:
  • Engelska - kan du hitta kurser på engelska om minst 30 hp inom ämnet.
  • Spanska, engelska/Franska, engelska osv. - är det begränsat med kurser på engelska. För att hitta tillräckligt med kurser för en hel termin behöver du därför också kunna läsa kurser på det inhemska språket.
  • Spanska/Tyska/Franska osv. - kan du endast läsa kurser på det inhemska språket.

Kontakt

  • Frågor om när du kan åka på utbyte, kursval, tillgodoräknande mm? Kontaktuppgifter till studievägledare på respektive institution
  • Frågor om ansökan, praktiska frågor mm? Kontaktuppgifter till de internationella koordinatorerna på Internationella kontoret
  • Du som läser på ett av våra lärarprogram (institutionsövergripande utbildning) hittar mer information om utbytesstudier på denna sida